© Copyright Tony Holm. www.tonyholm.se

Våra böcker


Undervattensfotografering i nordiskt vatten
Foto under vatten
Livet i Gullmarsfjorden
Om boken:

Detta var den första, mera omfattande bok om undervattensfotografering på svenska. Jag kunde ingenting om UV-fotografering när jag bestämde mig för att skriva boken. "Eftersom jag behövde en lärobok i ämnet och det inte fanns någon fick jag skriva den själv", brukade jag säga ;-)

Efter omfattande studier av engelsk litteratur och egna experiment blev den så småningom tryckt i Varberg 1974. Den trycktes på blyplåtar, så Gutenberg skulle känt igen sig på det tryckeriet!


© Copyright Tony Holm. www.tonyholm.se