När Sverige svalt och folk emigrerade var koldioxidhalten i Jordens atmosfär låg. Lyckligtvis var vi på väg ut ur "lilla istiden" och industrialiseringen på väg att ge oss det välstånd som blev världens bästa. Sedan dess har koldioxiden (CO2) ökat och grödorna gror som aldrig förr. Om CO2 får öka till nära det dubbla mot idag kommer växterna trivas ännu bättre. Utan att temperaturen blir särskilt mycket högre. Den offantliga mängd pengar som våra politiker slösar bort på "klimatåtgärder" gör ingen nytta utan tvärt om skada!
Det döda trädet får symbolisera brist på CO2. Kenya, 1993. Foto: Tony Holm
1850 utgjorde koldioxiden ungefär 0,00028 delar av atmosfären. Det är rätt nära "svältgränsen" för de växter vi direkt eller indirekt lever på. Lyckligtvis började människan elda med stenkol i större skala och har därmed höjt CO2. Idag är halten uppe i 0,00041. Den verkliga "växthus-effekten" är att jorden börjat grönska mer och mer de senaste 30 åren! Det innebär bland mycket annat att skogarna söder om Sahara tar tillbaka mark från öknen.

Tyvärr tar klimatalarmismen resurser som kunde användas till verkliga miljöproblem. T.ex. spridning av skadliga ämnen, rovdrift på naturen och det resursslöseri som skrotningen av fungerande diesel- och bensindrivna fordon innebär.

Koldioxid - livets gas. Halland, 2022. Foto: Tony Holm.

Min övertygelse i klimtfrågan grundar sig på följande källor:

https://klimatsans.com/etik/

https://www.klimatupplysningen.se/

https://sv.klimatkarusellen.se/

https://klimatsans.com/

Boken "Borde man oroa sig för KLIMATHOTET?" av Staffan Mörner

De hejdlösa överdrifter och den smutskastning som förekommer i debatten har också bidragit till min ståndpunkt. Inte minst Public Service borde hålla en saklig ton och låta verkligt kunniga personer få komma till tals. Det skulle minska oron inte minst bland barn och unga som massmedia skrämmer upp. Helt i onödan!