Klimatet - en ödesfråga?
Perioden 1935 - 1950 var en värmeperiod. Många av värmerekorden då gäller fortfarande. Professor Hans W:son Ahlmann gladde sig åt klimatförbättringarna och skrev 1938:

"Glaciärerna ha lågkonjunktur; de dra sig tillbaka och minska i storlek i de arktiska områdena, på Spetsbergen och Grönland, liksom i Alperna, på Asiens fjäll och Afrikas vulkankedjor."

Vulkanen Kilimanjaro sedd från Kenya, 1993. Foto: Tony Holm
Åren 1950 - 1980 blev svalare och byar i Alperna hotades av glaciärernas tillväxt. Kyrkan hade mässor med bön för att avvärja hotet. Idag vill vissa politiker göra Sverige bäst i klassen (igen!) genom att leda "klimatomställningen".
Personligen anser jag att varken bön eller andra åtgärder kommer att påverka ett pillekvitt, men bön är ju betydligt billigare än det ekonomiska vansinne som t.ex Miljöpartiet håller på med!

På 1970-talet talade alarmister om en ny istid och nu är det dags för en nytt larm om ökande temperaturer och avsmältning. Bra! En ny istid skulle ju vara katastrofal!

Glaciär sedd från Ny-Ålesund, världens nordligaste bosättning, nästan 79° nordlig bredd. Det varma vattnet från Golfströmmen har inverkan långt upp i norr. Oerhört mycket mer än de 0,0004 delar koldioxid (CO2) som luften innehåller nu. Foto: Tony Holm.
Mera om "Klimatomställningen"